Hvorfor velge oss?

Senterkontoret har til sammen over 30 års erfaring med senterdrift og markedsføring, samt lang og bred erfaring fra retail. Vi er et faglig sterkt og energisk lag, med fokus på utvikling av menneskene og virksomheten.

Vi har stor tro og bred erfaring med at god strategisk planlegging på et operativt nivå vil gi raske og varige resultater. Vi tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester til bedring av driftsrutiner, tilrettelegging for effektiv intern kommunikasjon og utvikling av markedsplan og kampanjer med spesialdesign, for å nevne noe.

Vi gir deg alle verktøyene for effektiv drift og profesjonell kommunikasjon. Dette vil gi raske resultater i form av økt omsetning, økt lønnsomhet, høyere besøksfrekvens, god konkurransekraft, økt kundetilfredshet, bedret omdømme og attraktive arbeidsplasser!

Hva gjør vi?

Senterkontoret er en totalleverandør innen senterledelse, drift og markedsføring for nærsenter, bykjerner, handelsparker og kjøpesenter. Senterkontoret hjelper mindre enheter med å kommunisere like effektivt, med samme virkemidler og samme stordriftsfordeler som shoppinggigantene.

 

For den enkelte handelsgruppering vil konseptet Management for hire bety økt synlighet og ryddighet i kommunikasjonsstrategien.

Vi skaper visuell og strategisk helhet i markedsføringen gjennom senterledelsen for å bistå eier og leietakere med en langsiktig og forutsigbar kommunikasjonsplan. Vi skreddersyr og tilpasser for riktig bruk av virkemidler i alle ledd og i de formene som best passer din enhet.

Hva bidrar så dette til?

 • Beholde kundene i regionene.
 • Miljøvennlig strategi – kortreist handel.
 • Trygger arbeidsplasser i distrikt og region.
 • Bidrar til vekst i lokalsamfunnet.
 • Skaper glede og samhold blant kunder, ansatte og eiere.
 • Tar tilbake nærheten mellom kunde og ansatt.
 • Øker trivsel i nærområdet.
 • Økt omsetning.

Våre sentere

Management for Hire

Vi tilbyr management for hire som Senterleder på time eller dagsbasis, for koordinering og gjennomføring av aktiviteter og kampanjer, oppfølging av leietakere, overvåking av driftsrutiner og totalt sett sikre god samhandling på senteret. Vi kan også hjelpe til med utvikling av markedsplan og kampanjer, bedring av driftsrutiner og tilrettelegging for effektiv intern kommunikasjon.

Hvorfor Management for Hire?
 • Opparbeidelse av tettere relasjoner til senterets kunder, leverandører og ansatte. Dette skaper tillit, trygghet og ikke minst økt handel.
 • Samkjøring av kampanjer samt aktiviteter.
 • Samle leietakerne til å trekke i samme retning, felles holdninger og forståelse for senter, egen butikk og kolleger. Å gjøre hverandre gode er et viktig prinsipp i en hverdag der konkurransen er enorm og kampen om kunden er konstant.
 • Være et talerør for leietakere og eiere.
 • Salgskurs, Kick Off´s, interne samlinger etc
Prosjektledelse
 • De ovennevnte punktene er gjeldende for enhver bedrift uavhengig av størrelse, omfang og hva man tilbyr.
 • Gode strategier, markeds og aktivitetsplaner er helt nødvendige styringsverktøy i alle bedrifter. Og jo bedre disse er implementert i organisasjonen, jo mer nytteverdi vil disse verktøyene ha. Det handler om å gå i samme retning, der mål og strategier forstås av samtlige ansatte, hvordan disse skal nås og med hvilke virkemidler.
Gjelder dette KUN nærsenter/kjøpesenter?
 • Gjennomgang av marked og drift – besparelse i alle ledd.
 • Planlegging av hele året med markedsplaner, kampanjer og aktiviteter.
 • Gjennomføre aktiviteter, samkjøre, overvåke og evaluere.
 • Bistå med erfaring og kunnskap ved en ombygging/utbygging. Butikkmiks, drift, budsjett, tilrettelegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering.
 • Bistå til å finne nye potensielle leietakere.
 • Strategisk planlegging og veivalg videre – langsiktighet

Kontakt oss

Adresse:
Rådhusvegen 7
7224 MELHUS

Tone Moum Drazkowski

Telefon: 995 92 287

Christin Werge Johansen

Telefon: 416 70 845

Vi klimakompenserer gjennom Trefadder